bdb

Bilet dla Brata

„Bilet dla Brata” jest dziełem pomocy pielgrzymom ze Wschodu. W porozumieniu z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM i w odpowiedzi na zaproszenie polskich biskupów do tego, by w przygotowaniu tych dni pamiętać o Młodych ze Wschodu inicjatywa „Bilet dla Brata” będzie funkcjonować również w naszej Archidiecezji. Polska, podobnie jak w 1991 r. (VI ŚDM w Częstochowie) ma szansę stać się miejscem spotkania dla Młodych z całego świata. Dla wielu udział w ŚDM w Polsce jest jednak marzeniem nieosiągalnym ze względów finansowych.

„Bilet dla Brata” stanowi pomoc w realizacji tego marzenia pielgrzymom z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

„Bilet dla Brata” ma mieć trzy wymiary – wymiar materialny, wspólnotowy i duchowy. Wymiar materialny ma na celu zebranie środków finansowych na pomoc Młodym ze Wschodu. Wsparcie finansowe nie będzie pokrywać całości kosztów uczestnictwa. Młodzież ze Wschodu, by móc bez lęku i wstydu poczuć się częścią Wspólnoty zadeklaruje swój szacunkowy udział w kosztach. Uzyskanie wsparcie otrzymają zaś głównie polskie diecezje, jako pokrycie kosztów pakietów, które muszą wykupić wszyscy uczestnicy ŚDM. Wymiar wspólnotowy ma zachęcić Polaków, niezależnie od ich wieku czy talentów do wspólnego aktywnego włączenia się w dzieło „BdB”. Wymiar duchowy z kolei ma zwrócić uwagę na to, że dla Kościoła w Polsce ŚDM rozpoczyna się już teraz, samo zaś spotkanie ma być tylko ich kulminacją.
Nie czekaj – zaangażuj się już teraz!

KONTAKT
Marta Kapcińska: marta.kapcinska@gmail.com ; tel.: 785 979 567
Bartosz Molik: bartosz.molik@gmail.com ; tel.: 665 079 814