Logistyka

ks. Krzysztof Woźniak i Jakub Sobecki odpowiada za wszelkie kwestie związane z zakwaterowaniem uczestników Dni w Diecezjach.

W jej gestii znajduje się także wszystko co związane jest z transportem, w tym odpowiada za parkingi. Ważnym zadaniem jest zabezpieczenie Dnia wspólnego w Gnieźnie (posiłki, bezpieczeństwo, infrastruktura). Do je zadań należy także czuwanie nad finansami centrum, a także kontakt zagraniczny. W celu realizacji zadań powierzonych sekcji logistyki ma zadanie współpracować z władzami lokalnymi, samorządowymi.

adres: logistyka@ddmgniezno.pl

Kultura

Sekcja kultury zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych (spektakle, koncerty, warsztaty, spotkania) mających na celu promocję Światowych Dni Młodzieży. Odpowiada za kontakty z diecezjalnymi instytucjami kultury, a także propaguje miejsca i obyczaje o dużym znaczeniu historyczno-społecznym.

Jej głównym celem jest [przygotowanie przedstawienia plenerowego podczas dni w diecezji.

Członkowie sekcji:

- ks. Dariusz Żochowski,

- Izabela Jułga

- Jakub Cichocki

- Dominika Sochacka-Drzewiecka

Pomoc Młodzieży ze Wschodu

Członkowie sekcji:

- ks. Szymon Pawłowski

- Marta Kapcińska

- Bartosz Molik

Duchowość i Liturgia

Sekcja duchowo-liturgiczna Diecezjalnego Centrum ŚDM odpowiada za przygotowanie i koordynowanie realizacji programu związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży. Dotyczy to zarówno duchowego przygotowania do czekających nas wydarzeń, jak również czasu peregrynacji znaków ŚDM oraz tzw. „Dni w diecezjach”, poprzedzających bezpośrednio spotkanie w Krakowie.

Duchowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. przebiegają śladem ewangelicznych błogosławieństw:

2014 – Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Bożej (w ramach realizacji tego hasła młodzież w Polsce odbywała

spotkania wg programu ,,Cz@t ze Słowem!”

2015 – Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (w ramach realizacji tego hasła młodzież w Polsce odbywa spotkania wg programu ,,Serce 2.0”)

2016 – Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Materiały do spotkań w parafiach

Bieżące materiały dotyczące duchowych przygotowań do ŚDM. z podziałem na poszczególne miesiące, znajdują się na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży: www.kdm.org.pl Istnieje także możliwość zamówienia materiałów w wersji książkowej u Diecezjalnego Duszpasterze Młodzieży ks. Wojciecha Orzechowskiego.

Spotkania

W przygotowania duchowe do ŚDM można włączyć się od razu. Odbywają się one w parafiach. Tutaj można zobaczyć miejsca, w których odbywają się spotkania w roku 2015 w ramach realizacji programu ,,Serce 2.0”

Modlitwa w intencji ŚDM

Zachęcamy do włączenia się w do modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży. Poniżej zamieszczamy propozycje modlitw. Zachęcamy, aby w naszej Archidiecezji szczególnym dniem modlitw za przygotowanie i owoce ŚDM, był 23 dzień każdego miesiąca (na pamiątkę wspomnienia św. Wojciecha, patrona Polski i naszej Archidiecezji).

„Boże, Ojcze Miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie

ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata

i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,

uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym,

nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,

przebaczenie winnym i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości,

którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca

i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

* *

Boże, nasz Ojcze, nigdy nie pozostawiasz nas samymi. Jesteś obecny w naszej historii i pozwalasz nam dzielić się z Tobą naszymi radościami i smutkami. Powierzamy Tobie trud przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w naszej archidiecezji i w całym kraju. Prosimy, aby był to czas doświadczenia pokoju i radości, których źródłem jest Twoja nieskończona miłość.

Panie Jezu, nasz Odkupicielu, Ty ukazujesz nam drogę prawdziwego szczęścia. Daj młodym łaskę odważnego wyznawania wiary. Niech podążając drogą Twoich błogosławieństw, odkrywają nieprzemijający sens życia. Spraw, aby młodzieńczy entuzjazm owocował konkretnym zaangażowaniem w Kościele.

Duchu Święty, Nasz Pocieszycielu, przenikaj swoim działaniem serca osób, które wezmą udział w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku. Uzdalniaj wszystkich do głoszenia Ewangelii, zwłaszcza tam, gdzie najbardziej jej brakuje. Zaś w miejscu, gdzie dokonał się chrzest naszej Ojczyzny, pomóż nam coraz pełniej odkrywać i żyć tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Najświętsza Maryjo, Nasza Matko, pomóż nam żyć Ewangelią i nieść ją innym ludziom.

Św. Wojciechu, Patronie archidiecezji gnieźnieńskiej i Patronie Polski, módl się za nami!

Kontakt: liturgia@ddmgniezno.pl

Członkowie sekcji:

- s. Monika Jagiełło SAC

- Jakub Gwit

- ks. Jakub Dębiec 

Promocja

Naszym głównym zadaniem jest promocja spotkań, wydarzeń, które odbywają się zarówna w diecezji jak i rejonach. Ponadto na nas spoczywają zadania związane z gadżetami promującymi spotkanie w diecezji oraz innymi materiałami promującymi, odpowiedzialność za biuro prasowe. Współpraca z instytucjami lokalnymi, współpraca z mediami lokalnymi, obsługa prawna w ścisłej współpracy z sekcją logistyczną. Jesteśmy otwarci na kontakt z rejonami. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do kontaktu z nami o podsyłanie zdjęć i krótkich relacji związanych zarówno z programem Serce 2.0, jak i wszystkich innych wydarzeń akcji promujących ŚDM (festyny odpusty).

Członkowie sekcji:

- ks. Dominik Poczekaj (rzecznik prasowy ŚDM w archidiecezji gnieźnieńskiej) - dominikpoczekaj@gmail.com

- Monika Lewandowska dd.monika@op.pl

- Adrianna Małachowska adrianna.promocja.sdm@gmail.com

- Arek Wikariak arek.wikariak@onet.pl

- Magdalena Grubczak magda@ddmgniezno.pl

- Basia Kubiak basia.kubiak@zhr.pl

- grafik: Bartosz Borowiak bartek@ddmgniezno.pl 

Diecezjalne Centrum Przygotowań ŚDM Archidiecezji Gnieźnieńskiej

ul. Łaskiego 7
Gniezno
Wielkopolskie
62-200

Telefon komórkowy:  537-010-884